Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Vacatures

Hier kunt u een oproep plaatsen als u werk zoekt of aanbiedt.
Bekijk alle vacatures

Статистические данные

Сегодня Table './cmsms/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './cmsms/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './cmsms/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './cmsms/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repaired 41
на этой неделе Table './cmsms/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './cmsms/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repaired397
в этом месяце Table './cmsms/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './cmsms/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repaired293
С мая 2009 Table './cmsms/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './cmsms/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repaired297103

Geschiedeniswoordenboek - Словарь исторических терминов
archeologie археология
archeologisch археологический
archeoloog археолог
archief архив
archiefmateriaal архивные материалы
Bronstijd Бронзовый век
decennium десятилетие, десятилетка, декада
destalinisatie десталинизация
Eerste Wereldoorlog Первая Мировая Война
eeuw век
Februarirevolutie Февральская еволюция
Fin de siècle (Het eeuweinde) Фин де сьекль, конец века
geschiedenis история
glasnost гласность
Grote Zuivering Большая чистка
heden настоящее время
hedendaagse tijd Новейшее время
historiciteit историчность
historicus историк
historiograaf историограф
historiografie историография
historiografisch историографический
historisch исторический
Ijzertijd Железный век
Industriële Revolutie Промышленная революция
Interbellum Межвоенный Период
jaar год
jaren dertig тридцатые годы
jaren negentig девяностые годы
jaren nul нулевые годы
jaren tachtig восьмидесятые годы
jaren tien десятые годы
jaren twintig двадцатые годы
jaren veertig сороковые годы
jaren vijftig пятидесятые годы
jaren zestig шестидесятые годы
jaren zeventig семидесятые годы
Klassieke Oudheid Античность
Koude Oorlog Холодная Война
Middeleeuwen Средние века
millennium тысячелетие
Moderne Tijd Новое время
naoorlogse periode послевоенный период
Napoleontische oorlogen Наполеоновские войны
Oktoberrevolutie Октябрьская еволюция
Perestrojka Перестройка
Postmoderne Tijd Постмодернизм
prehistorie предыстория
Renaissance енессанс, Эпоха Возрождения
Romantiek Эпоха омантизма
Stenen Tijdperk Каменный век
Tijd der Troebelen (1598-1613) Смутное время
tijd van collectivisatie время коллективизации
tijdperk эра
toekomst будущее
Tweede Wereldoorlog
(Tussen de Sovjetunie en Nazi-Duitsland, 1941-1945)
Великая Отечественная Война
Tweede Wereldoorlog
(De gehele oorlog, 1939-1945)
Вторая Мировая Война
verleden прошлое
Verlichting Эпоха Просвещения
vroeger раньше
Vroegmoderne tijd аннее новое времяAdvertenties

Ook adverteren op deze pagina?

Spreek Russisch in enkele weken Russisch leren?
Spreek Russisch in enkele weken
met deze interactieve cd-rom!
- Russische cursussen voor PC / MAC
- Russische cursussen met Audio-CD
- Russisch vertalen ?
- Russische woorden- & studieboeken
- Cursus Zakelijk Russisch

Vertalers gezocht

Deze website wordt regelmatig voorzien van nieuwe teksten en geluidsbestanden. Daarbij kunnen we de hulp gebruiken van tolken. Lees verder....